Smaller Default Larger
Kurs Skałkowy PZA
Od Poniedziałek, 23 Lipiec 2018 -  09:00
Do Sobota, 28 Lipiec 2018 - 15:00
Kontakt Krzysztof Wróbel tel. 609 465 237

Kurs skałkowy wg programu PZA, Ilość miejsc 4.

Miejsce Rzędkowice